Tribý 11
 
Giacobbe
Rachele
Foglio 0  
       
Giuseppe
 
 
Tribý persa