Tribý 1
 
Giacobbe
Lia
Foglio 0  
       
Ruben
 
 
Tribý persa